Article headline
West Friese nuchter? Nou en of!
Leven

West Friese nuchter? Nou en of!

West Friese prate niet over hullie gevoel, ’t gaat altoidgoed. En ok vooral niet zeure, zo van; ‘louf ken lang an‘oor’. V’rut maar weer.Al moet ‘k toegeven datte we wel d’rs te lang deurgaanok. En den op lest uit de werke rake vezelf.Dat bai ’n West Fries gaat ’t altoid goed en vooral devuile was niet in buiten hange.Wiste jullie trouwens datte West Friese temet nooitzegge datte ze eereppels ete, ok zo wat.Vraag maar d’rs an ’n echte West Fries wat ofie ete moet, wedde dat ie zoit: : Bloemkoôl,andoivie, of urte, met ’n beetje g’luk kreg je’t vleis d’r ok nag bai.

West Friese nuchter? Nou en of!

Soms gaat die nuchterhoid moin ok wel d’rs te ver want neem nou de liefde. Denk je nou echt dat echte West Frieze zegge datte ze van je houwe? Wel nei mens, zuks doene ze niet ‘oor. An de are kant… ze leite ’t wel zien. ‘k Hew deer nag ‘rs ’n roim over skreven, zo van:

‘Wai West Friese zegge zuks niet’.

Maar ‘k zee ’t al soms gaat ’t moin ok wel te ver want neem nou oôse trouwdag in ’77. Daags voor de brulloft hadde we nag wat leste klussies in huis dein en an ’t end van de middag zou Piet van moin z’n bruidje thuisbrenge. As ‘k de deur van oôse boereplaas op slot draai bedenk ‘k dat ie moin nooit ‘rs vroegen heb, da’k zee zo teugen ‘m: ‘Weet je wel dat je moin nag nooit ‘rs vroegen heb of ‘k wel met je trouwe wul.’ Stapt ie zo halvers uit de oto en zoit: ‘Wou je niet den?’

Zuks nou maar ei.

Wai West Friese zegge zuks niet

Wa’k je niet zegge ken, ken ‘k je wel zien leite, want al be-je in moin buurt, den begin ik al te stralen, moin ogen beginnen te glanzen, en op moin toet komt ’n lach.

Maar zegge da’k van je hou, doen ‘k zomaar niet

Wel leg ik je klere voor je klaar, alvast voor murgen. Ik dek ok al de tafel, zet alles gezellig neer, den ke-je zo beginne, den he-je deer alvast gien zurg om.

Maar zegge da’k van je hou, doen ‘k zomaar niet

As je seivens thuis komme, den is de koffie zet, ’t huis an kant, de was in de kast, en ’t eten staat op. ’t Benne van die kloine dinkies die ‘k doen, weer ‘k op let.

Maar zegge da’k van je hou, doen ‘k zomaar niet.

As we wandele gane, pak ik je hand en knoip ‘r effies in. Dat doen ‘k omdat ‘k van hou,en ik ben niet jeloers as ’n are vrouw nei je lacht, omda’k je vertrouwe ken

Maar zegge da’k van je hou, doen ‘k zomaar niet.

Al ben je an ’t krante, en je leze net je sport, as ik den voorbai loop, en je zo verdiept zien… begin ‘k niet te klieren, maar streêl je bol…effies…heêl kort.

Maar zegge da’k van je hou doen ik zomaar niet.

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Ina Eilander (68) is geboren en getogen in Noord-Holland. De rasechte West-Fries treedt sinds 2002 op als voordrachtkunstenaar en schrijft gedichten en korte verhalen over het leven. Ook heeft zij verschillende boeken en cd’s uitgegeven.

No items found.
No items found.

Partner

Geen gerelateerde posts gevonden

Verder lezen