Article headline
Vormen, vullen en sluiten
Werken

Vormen, vullen en sluiten

JASA bouwt één platform voor alle soorten verpakkingen

Vormen, vullen en sluiten

Iedereen die wel eens een stap in een supermarkt heeft gezetkent de verpakkingen die via de machinelijnen van JASA Packaging Solutions uitAlkmaar zijn gemaakt. Alles, van aardappels, kant-klaar-salades tot tapas engesneden groenten, heeft een weg afgelegd langs een JASA-lijn. Met hun NextGeneration machines zijn zij een van de deelnemers van TechValley.

Verticale lijnen

Algemeen Directeur Eduard de Haan vertelt in de grote halwaar de machines worden gebouwd over de diverse productielijnen van JASA. “Ditis een zogenaamde verticale lijn”, zegt hij naast een machine met aan de enekant een rol folie en aan de andere kant een stapel snackwortel verpakkingen. “Hetis een vorm-vul-sluit-machine. Aan deze kant wordt de folie tot een buisgevormd en dan geseald. Daarna gaan de snackwortelen erin en aan het einde vande lijn worden de verpakkingen gesloten.”

Deze ‘vorm-vul-sluit-machine’ is een van de ‘eenvoudigere’machines van JASA. Voor voorverpakte salades zijn er bijvoorbeeld productielijnendie in etappes een schaal vullen met precies afgewogen hoeveelheden sla,tomaten, croutons en tonijn. Die worden vervolgens afgewerkt met een gekookteitje door een medewerker aan een lopende band, daarna gesloten met folie omtot slot een kartonnen ‘sleeve’ te krijgen met alle productinformatie.  

Foodpackaging Award

JASA staat bekend als een vernieuwend bedrijf. Niet voor nikswon het de 2019 NL Packaging Award voor hun “Bag to Paper™”-innovatie. Eenplasticvrije verpakkingswijze voor producten die tot die tijd altijd in plasticwerden verkocht. Eduard: “De voedselverpakkingsindustrie is heel erg gebaseerdop plastic. In 2018 besloten we in te zetten op de reductie daarvan. Dat islastig, omdat zelfs papieren verpakkingen plastic coatings hebben om ze dichtte kunnen smelten. Een papieren zak ziet er vaak duurzamer uit dan die daadwerkelijkis. Wij hebben een manier ontwikkeld om papieren verpakkingen te sluiten methet etiket. Deze labeltechniek maakt plastic overbodig. De jury was vooralonder de indruk dat in een industrie die er al tientallen jaren hetzelfdeuitziet, toch nog zo’n innovatie plaats kan vinden.”

De komende tijd zullen consumenten nog een belangrijkeverandering gaan opmerken. Eduard: “Tussen kerst 2019 en Pasen 2020 gaan veelplastic appelschalen vervangen worden door kartonnen. Het gaat dan om dieschaaltjes met vier of zes appels met plastic folie eroverheen. Wij hebben eenslimme schaal ontwikkeld die helemaal uit karton is gemaakt.” 

Next Generation

JASA Packaging Solutions is één van de elf bedrijven diedeelneemt aan TechValley. Ze doen dat met hun Next Generation Vertical FormFill Seal machines. “Met deze machines kunnen we een enorme efficiencyslagmaken door acht verschillende verticale machines terug te brengen tot éénplatform.”

Binnen TechValley krijgt JASA de mogelijkheid deze innovatiehelemaal uit te werken. Eduard de Haan: “Om uit te leggen wat we willen doenmaak ik even een vergelijking met Zwitserse zakmessen. Stel je voor dat er –pak ‘m beet – 200 modellen zijn die allemaal gemiddeld vijftien onderdelenhebben. Dan zou daar dus uit kunnen komen dat de fabriek 3000 verschillendesoorten onderdeeltjes nodig heeft om al die modellen te maken. In werkelijkheidzijn dat er misschien maar 300. Wat wij willen doen is modulair bouwen. Nietvoor elke machine allerlei verschillende onderdelen, maar zo ontwikkelen dat weéén machine kunnen bouwen, die ingezet kan worden ongeacht product,verpakkingsmateriaal of verpakkingsvorm. We bouwen een standaard platform meteen klantspecifiek deel aan het einde.”

Interne en externevoordelen

De Next Generation machines brengen veel voordelen met zichmee, zowel binnen JASA als voor de klant. “Voor onszelf betekent het onder meerdat we onderdelen in veel grotere hoeveelheden kunnen inkopen en dat we snelleren gemakkelijker service kunnen verlenen. Het werk voor de monteurs wordt eenstuk overzichtelijker en onderdelen zijn altijd voorradig. Dat gemak geldt ookvoor klanten. Als jij acht televisies in huis hebt en je moet van allemaalonthouden hoe de afstandsbediening werkt is dat een stuk lastiger dan dat jeacht tv’s hebt met dezelfde afstandsbediening.”

De nieuwe machines zijn uitgerust met sensoren. Eduard: “Diezijn bedoeld voor ‘predictive maintenance’.Deze verzamelen data op het gebied van slijtage van de onderdelen. Dieverzamelen we in de Cloud. Wanneer een onderdeel toe is aan onderhoud ofvervanging wordt daarvoor een seintje gegeven.”

Baanbrekend

‘Predictive maintenance’ is één van de onderwerpen dievoorbij komt op de bijeenkomsten van TechValley. “Voorwaarde om aan TechValleymee te doen is om eens in de zoveel weken bij elkaar te komen om kennis uit tewisselen over verschillende thema’s. Ik heb zelf een grotere rol in debijeenkomsten rond financiële en commerciële vraagstukken, maar een themasessieover sensoren is typisch een bijeenkomst die door iemand van R&D (Research& Development) wordt bezocht. Verder heeft TechValley tot doel technologiete stimuleren. We hebben nu drie stagiaires van Hogeschool InHolland op ditproject”, aldus Eduard.

Grootste innovatie via TechValley

Aan het einde van het TechValley-project zal een compleetvorm-vul-sluit-platform staan dat andere machines overbodig maakt, efficiënteris in zowel de ontwikkeling als het gebruik en dat zelf aangeeft wanneeronderhoud nodig is. Eduard: “Voor ons is het TechValley-project eigenlijk eenveel grotere innovatie dan die in plasticreductie. De nieuwe plasticlozeverpakkingen zullen natuurlijk vervaardigd worden op de Next Generationmachines, maar met het geheel zullen we pas echt baanbrekend zijn.”

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Partner

Verder lezen