Article headline
‘Toezicht op zee met behulp van drones neemt een vlucht’

‘Toezicht op zee met behulp van drones neemt een vlucht’

De Noordzee wordt steeds intensiever gebruikt door onder andere de aanleg van windparken en drukker scheepvaartverkeer. Meer toezicht is noodzakelijk. Het meest efficiënte middel daarvoor zijn drones.

‘Toezicht op zee met behulp van drones neemt een vlucht’

De Noordzee wordt steeds intensiever gebruikt door onder andere de aanleg van windparken en drukker scheepvaartverkeer. Meer toezicht is noodzakelijk. Het meest efficiënte middel daarvoor zijn drones. Om die reden is in oktober 2019 in Den Helder het Maritime Drone Initiative Noord-Holland (MDI) opgericht. Dit cluster wil zich ontwikkelen tot hét kennis- en expertisecentrum voor het ontwikkelen, testen, demonstreren en valideren van maritieme toepassingen met behulp van drones.

Drones hebben grote potentie in het maritieme domein, weet John Troch, mede-eigenaar en oprichter van DroneQ Aerial Services, een van de partners in het MDI Noord-Holland. ,,Maar de civiele drones in de huidige markt zijn niet expliciet geschikt voor gebruik onder de extreme omstandigheden op zee. In het MDI zullen toestellen worden gebruikt, aangepast en ontwikkeld die wél aan deze eisen voldoen. Voor partijen als de Koninklijke Marine, Kustwacht Nederland en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), maar ook civiele organisaties zijn deze specialistische drones met extreem lange vliegduur zeer belangrijk. Hiermee kunnen deze organisaties en andere maritieme bedrijven sneller, goedkoper, milieuvriendelijker en veiliger data en beelden verzamelen waarop ze hun activiteiten kunnen verbeteren of acties ondernemen. Drones zijn hun ogen ter plaatse.’’

Hoogvliegers in Europa

De drones die boven zee kunnen vliegen, worden ontworpen voor specifieke toepassingen, zoals transport van materialen naar schepen, het opsporen van drenkelingen, kustbewaking, inspectie van windmolens en andere offshore constructies, of het monitoren van (milieu)incidenten op zee, legt Troch uit. ,,Nederland is binnen Europa koploper op het gebied van drones. Qua kennis is ons land de hoogvlieger. Binnen het MDI cluster wil DroneQ een civiele ‘heavy duty’ drone op basis van bestaande technologie aanpassen en indien nodig ontwikkelen, die lichter is dan 25 kg, corrosiebestendig is, kan vliegen bij regen en storm tot windkracht 7, landen en opstijgen van deinende schepen, beelden kan doorsturen over een afstand van 50 km en tot 4 uur in de lucht kan blijven.’’

Den Helder als thuisbasis

Het MDI heeft Den Helder Airport als thuisbasis. Daar is DroneQ betrokken bij het ontwerpen en opzetten van een Maritime Drone Command Center (MDCC), vertelt Troch. ,,In en rond deze locatie is het mogelijk om testen en vluchten uit te voeren. Andere taken binnen het MDI worden het opstellen van standaard scenario’s om test- en operationele vluchten mogelijk te maken en het verhogen van de bewustwording van de toepassingen die drones hebben voor de maritieme sector, door het organiseren van evenementen en demonstraties.’’

Vliegen met drones is een kantoorbaan

Vliegen met drones klinkt heel spannend, maar is dat in de praktijk een stuk minder legt Troch uit. ,,Ten eerste is een drone voor mij een werktuig, geen speelgoed. En het klinkt gek, maar vliegen met drones is een kantoorbaan. Het werkelijke vliegen beslaat maar zo’n tien procent van ons werk. De overige negentig procent van onze tijd besteden we aan papierwerk: het maken van vluchtplannen, het opstellen van risico-inventarisaties, het aanvragen van ontheffingen, noodprocedures die moeten zijn goedgekeurd en vastgelegd. En na de vluchten moet alle data worden verwerkt en geanalyseerd. Bovendien moeten wij voldoen aan dezelfde verplichtingen als piloten uit de bemande luchtvaart, dus moeten ook wij regelmatig medische keuringen ondergaan. Kortom, drone piloot zijn klinkt romantischer dan het in werkelijkheid is.’’

Zeevaarders familie

Troch heeft DroneQ een jaar geleden samen met enkele oude rotten in het drone-vak opgericht. ,,Ik kom uit een zeevaarders familie en heb dat pad aanvankelijk ook gevolgd. Alle wereldzeeën heb ik gezien. Ik werkte onder meer bij bergingsbedrijf Smit Tak, voerde in de offshore met ROV’s onderwaterinspecties uit bij olie- en gaswinning installaties, pijpleidingen en kabels en ben daarnaast al 20 jaar eigenaar van een cybersecurity bedrijf. Al die kennis combineer ik nu.’’ Den Helder voelt voor Troch dan ook als thuiskomen. ,,In mijn offshore tijd vloog ik altijd vanaf Den Helder Airport. Voor mij is er maar één plaats in Nederland die onverbrekelijk verbonden is met de maritieme sector. Den Helder is de toegangspoort van de Noordzee. Het voelt alsof ik nooit ben weggeweest en ik kom veel bekenden tegen. Dat is heel fijn. Het uitbouwen van DroneQ gaat makkelijker door al die contacten.’’

Kansen voor de hele regio

DroneQ is bij het MDI Noord-Holland terechtgekomen via Ontwikkelingsbedrijf NHN. ,,Hun credo om niet alleen naar je eigen winkel te kijken, maar verbanden te leggen tussen verschillende sectoren, onderschrijven wij van harte. Het geheel is immers meer dan de som der delen. De maritieme sector is ons startpunt, maar we willen graag dat andere sectoren aanhaken. Het MDI moet een initiatief van en voor de hele regio worden. Het gaat kansen bieden voor de technische opleidingen van het ROC, het gaat zorgen voor meer werkgelegenheid in de regio, er wordt nieuwe kennis opgebouwd en het vestigingsklimaat voor technologiebedrijven wordt verbeterd. Wat ons betreft zouden we graag een denktank opzetten waarin verschillende belangengroepen input leveren.’’

Enorme potentie

Waar het uiteindelijk naar toe gaat, kan Troch niet voorspellen. ,,Civiele drones bestaan nog niet eens tien jaar. De technische ontwikkelingen gaan zo snel. Ook de kwaliteit van de cameralenzen wordt alleen maar beter. Daarmee kun je inmiddels een vlieg op een gebouw zien zitten, zo scherp zijn de beelden. Er is zoveel potentie. We hebben bij benadering de helft van de mogelijkheden nog niet ontdekt.’’

Ontwikkelingsbedrijf NHN is er voor ondernemers die vooruit willen en willen groeien, niet alleen in omvang, maar juist ook op het vlak van maatschappelijke impact. Of het nu gaat om financiering, huisvesting of gewoon een klankbord om je ideeën aan te spiegelen, wij staan voor je klaar!

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Partner

Geen gerelateerde posts gevonden

Verder lezen

Geen gerelateerde posts gevonden